Load...
Du học Nhật Bản giá rẻ - Đảm bảo 100% việc làm. Tuyển sinh du học tháng 10-2018 và tháng 01-2019. Thủ tục đơn giản, nhanh gọn.- liên hệ - 0988-088-984

Các cấp độ đánh giá năng lực của kỳ thi TOPJ

 

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật thực dụng TOPJ được phân chia thành các cấp độ: cơ sở, sơ trung cấp và nâng cao. Khi nộp hồ sơ đi du học Nhật Bản, kết quả của kỳ thi này là cơ sở để chứng nhận năng lực ngôn ngữ tương đương với kỳ thi năng lực tiếng Nhật (JLPT)

CÁC CẤP ĐỘ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

SO SÁNH VỚI KỲ THI DU HỌC NHẬT BẢN (EJU) VÀ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT (JLPT)


Cấp độ

Nội dung

Kỳ thi du học Nhật Bản EJU

Kỳ thi năng lực tiếng Nhật JLPT

Nâng cao A

 

Nắm được khoảng 12,000 từ vựng. Có thể đọc được và hiểu rõ bài xã luận trên báo, luận văn nghiên cứu, v.v…

 

Trình độ công ty

Nâng cao B

. Hiểu được toàn bộ tập quán sinh hoạt và văn hóa Nhật Bản, có thể sống tại Nhật Bản một cách dễ dàng.

350~

N1

Nâng cao C

Nắm được khoảng 9,000 từ vựng. Có thể đọc được những nội dung cơ bản như tiểu thuyết, v.v… Nếu sử dụng từ điển thì có thể hiểu được các văn bản về chuyên môn.

300~

Chuẩn N1

Trung cấp A

Nắm được khoảng 7,000 từ vựng. Có thể phiên dịch ở mức độ tiếng Nhật trong sinh hoạt. Có thể đọc và hiểu được văn bản ít chữ như truyện tranh, tạp chí, v.v…

270~

N2

Trung cấp B

Nắm được khoảng 5,000 từ vựng. Nhìn biển quảng cáo có thể hiểu được từ. Có khả năng nói chuyện với bạn bè người Nhật, hiểu được ý đồ người nói.

240~

Chuẩn N2

Trung cấp C

Nắm được khoảng 2,000 từ vựng. Có thể sử dụng một số từ vựng để giao tiếp.

200~

N3

Sơ cấp A

 

 

Nắm được khoảng 1,200 từ vựng. Có thể đọc được một số văn bản đơn giản dành cho người nước ngoài

 

180~

N4

Cơ sở B

Sơ cấp B

 

 

Nắm được khoảng 800 từ vựng. Có thể nhìn sơ đồ và thuyết minh đơn giản.

 

 

 

150~

N5

Cơ sở B

Sơ cấp C

 

Nắm được khoảng 400 từ vựng. Có thể sắp xếp một số từ thành câu để nói chuyện. Có thể tự giới thiệu về bản thân.

 

120~


Bài viết khác