Load...
Du học Nhật Bản giá rẻ - Đảm bảo 100% việc làm. Tuyển sinh du học tháng 10-2018 và tháng 01-2019. Thủ tục đơn giản, nhanh gọn.- liên hệ - 0988-088-984

Kết quả kỳ thi năng lực tiếng Nhật Nat-test thi ngày 09/12/2012

cessfully passed the 2012 6th Japanese NAT-TEST is shown below.)

KẾT QUẢ KỲ THI NĂNG LỰC TIẾNG NHẬT NAT-TEST , TỔ CHỨC VÀO NGÀY 09/12/2012

1級 - N1

126105002           126105003           126105004           126111001           126111006           126111008

126111014           126111019           126121001           126198001                            

2級 - N2

126201001           126201005           126202002           126202003           126202004           126202005

126206001           126206003           126206004           126206005           126211001           126221001

126224001           126230001           126230003           126235002           126240001           126240006

126241005           126255005           126255007           126255008           126255009           126255010

126255011           126255012           126255015           126255016           126255017           126290003

126298001           126298002           126298003           126299002           126299005           126299007

126299008           126299012           126299015           126299016           126299018           126299019

126299020           126299021                                                            

3級 - N3

126301002           126301003           126302001           126302002           126302005           126302007

126302008           126302009           126302011           126305003           126305005           126305006

126305007           126306002           126306003           126306004           126306005           126311001

126321001           126324001           126330001           126330003           126330004           126335001

126335004           126335005           126335006           126335007           126335010           126335011

126335012           126335014           126335015           126335016           126335017           126335018

126335019           126335020           126335021           126335022           126335023           126335024

126335025           126335026           126335027           126335030           126335031           126335033

126335034           126340004           126340007           126340008           126340009           126340022

126341001           126341003           126341005           126341006           126341011           126341012

126341014           126341015           126341016           126341017           126341021           126341023

126341026           126341028           126341031           126341035           126341037           126341038

126341039           126341040           126341046           126341047           126342003           126342006

126342007           126342008           126342009           126342010           126342011           126342012

126342016           126342017           126342019           126343005           126398001           126398002

4級 - N4

126401002           126401007           126401008           126401009           126401010           126401011

126401013           126401014           126401021           126401022           126401023           126401025

126401026           126401027           126401033           126401034           126401035           126401036

126401037           126401039           126401043           126401044           126401045           126401046

126401048           126401049           126401051           126401054           126401055           126401056

126402001           126402002           126402005           126402006           126402011           126402012

126402014           126402016           126402017           126402019           126402022           126402023

126402025           126402026           126402027           126402028           126402030           126402032

126402034           126402035           126402036           126402038           126402039           126402041

126402042           126402043           126402044           126402045           126402046           126402047

126402049           126404001           126404002           126404004           126404006           126405001

126405004           126405008           126405009           126405010           126405012           126405013

126405016           126405017           126405019           126405020           126405021           126405022

126405023           126405024           126405026           126405027           126405028           126405029

126405030           126405031           126405032           126405033           126405035           126405036

126405037           126405038           126405039           126405040           126405041           126405042

126405044           126405045           126405046           126405047           126405049           126405050

126406002           126406003           126406004           126406005           126406006           126406007

126406008           126406009           126406010           126406011           126406012           126406013

126406014           126406015           126406016           126406017           126408007           126411001

126411002           126411003           126411005           126421001           126421002           126421007

126421008           126421010           126424001           126424004           126430002           126430003

126430006           126430007           126440022           126440025           126440026           126440027

126440028           126440038           126440039           126440061           126440064           126440065

126440073           126440074           126440079           126440085           126440087           126440088

126440090           126440093           126440106           126440112           126440113           126440117

126440124           126440128           126440129           126440142           126440143           126440146

126440147           126440148           126440150           126440152           126440153           126440175

126440176           126440177           126440194           126440205           126440207           126440208

126440210           126440216           126441001           126441002           126441005           126441006

126441008           126441009           126441010           126441013           126441017           126441022

126441023           126441027           126441033           126441037           126441039           126441041

126441044           126441051           126441052           126441056           126441058           126441062

126441066           126441068           126441072           126441074           126441075           126441077

126441084           126441088           126441089           126441095           126442001           126442004

126442005           126442006           126442011           126442012           126442016           126442018

126442020           126442021           126442026           126442031           126442034           126442035

126442036           126442037           126442041           126442044           126442047           126442048

126442049           126442052           126442055           126442069           126442070           126442074

126442080           126442082           126442083           126442093           126442094           126442095

126442096           126442097           126442098           126442099           126442100           126442101

126442103           126442104           126442105           126442107           126442108           126442109

126442110           126442111           126442113           126442115           126442117           126442118

126442120           126442126           126442127           126442129           126442130           126442131

126442132           126442135           126442139           126442145           126442147           126442148

126442150           126442161           126442166           126442168           126442169           126442170

126443002           126443003           126443005           126443006           126443007           126443012

126443013           126450001           126455001           126455002           126455004           126455005

126455006           126455007           126455008           126455009           126455010           126455011

126455014           126455017           126455018           126466005           126498002           126498003

5級 - N5

126501008           126501009           126501010           126501013           126501014           126501017

126501019           126501021           126501022           126501023           126501024           126501025

126501027           126501028           126501029           126501030           126501031           126501034

126501036           126501037           126501038           126501040           126501042           126501048

126501049           126501051           126501052           126501055           126501063           126501071

126501072           126501073           126501074           126501075           126502001           126502003

126502004           126502008           126502011           126502013           126502015           126502017

126502018           126502020           126502022           126502023           126502024           126502027

126502030           126502031           126502033           126502035           126502036           126502037

126502038           126502040           126502042           126502043           126502050           126502052

126502053           126502055           126502057           126502058           126502061           126502062

126502063           126502064           126502065           126502067           126502069           126502070

126502074           126502076           126502077           126502078           126502079           126502080

126502082           126502083           126502084           126502086           126502088           126502099

126502100           126502101           126502102           126502103           126502105           126502107

126502109           126502110           126502111           126502112           126502113           126502116

126502117           126502119           126502120           126502122           126502125           126502128

126502129           126502130           126502131           126502133           126502135           126502137

126502138           126502139           126502140           126502141           126502144           126504001

126504002           126504006           126504007           126504008           126504009           126504010

126504011           126504013           126504016           126504019           126504025           126504028

126505005           126505006           126505007           126505011           126505014           126505015

126505017           126505019           126505020           126505021           126505022           126505025

126505026           126505027           126505028           126505031           126505032           126505036

126505038           126505039           126505040           126505044           126505051           126506002

126506006           126506008           126506009           126506011           126506013           126506016

126506018           126506019           126506021           126506022           126506023           126506025

126506027           126506029           126506030           126506031           126506032           126506033

126506034           126506035           126506039           126506040           126506041           126506042

126508007           126508008           126508011           126508012           126508014           126508021

Để tra thêm kết quả ấn vào đây : http://www.nat-test.com/jp/contents/result/result_id12-6.htmBài viết khác