Load...
Du học Nhật Bản giá rẻ - Đảm bảo 100% việc làm. Tuyển sinh du học tháng 10-2018 và tháng 01-2019. Thủ tục đơn giản, nhanh gọn.- liên hệ - 0988-088-984

NISHINIHON International Education Institute

NISHINIHON International Education Institute

4-17-17 Shiobaru, Minamiku, Fukuoka - city, 815-0032, Japan
Tel:
Fax: 092 - 553 - 0336
Website: http://miyatagakuen.ac.jp/niei/en/ 
Trường nhật ngữ Nishinihon (Nishinihon International Education Institute) bắt đầu dạy tiếng Nhật từ 26/3/1993 và nằm ở tỉnh Fukuokaken thành phố cửa ngõ của Châu Á, đóng một vai trò rất quan trọng trong Kinh doanh thương mại của Kyushu. dân số vào khoảng 1.5 triệu người.

1. Các khóa học:

 * Lịch học :
KHÓA HỌC     KỲ NHẬP HỌC     HẠN NỘP HỒ SƠ
2 năm     Tháng 4     20 tháng 11 năm trước
1 năm 9 tháng     Tháng 7     20 tháng 2
1 năm 6 tháng     Tháng 10     20 tháng 5
1 năm 3 tháng     Tháng 1     20 Tháng 8 năm trước

 * Sắp xếp lớp học
Số lượng học sinh mỗi lớp từ 9~20 học sinh, sắp xếp theo trình độ và ngôn ngữ.

2.  Học phí:
 
 Khóa học Số tuần họcKỳ nhập học
Phí tuyển khảo
(yen)
Phí nhập học
(yen)
Học phí
(yen)
 Phí khác
(yen)
 Tổng
(yen)
 2 năm 80 430,000 70,000 1,320,000 132,000 1,552,000
 1 năm 9 tháng 70 730,000 70,000 1,155,000 115,500 1,370,500
 1 năm 6 tháng  60 1030,000 70,000 990,000 99,000  1,189,000
 1 năm 3 tháng 50 0130,000 70,000 825,000 82,500 1,007,500
 1 năm  40 430,000 70,000 660,000 66,000 826,000


Bài viết khác